Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anslag till forskning om eliter i Norden

Mikael Holmqvist vid Stockholm Business School har tillsammans med Hanna Kuusela vid Tammerfors universitet och Anu Kantola vid Helsingfors universitet, fått 900.000 euro för forskning om nya eliter i Norden.

Forskningsprojektet som heter Keeping New Money on Board. The New Nordic Wealth Elites and the Future of the Welfare Mode (Att hålla de nya pengarna ombord. De nya förmögna eliterna i Norden och välfärdstankens framtid) undersöker nya förmögna eliter, framför allt it- och finanseliterna och deras inställning till de värderingar som ligger till grund för den nordiska välfärdsstaten.

Kommer de här eliterna att förändra eller utmana den nordiska modellen och dess särdrag såsom hög beskattning och en stor offentlig sektor? Forskarna i projektet är specialiserade inom sociologi, kommunikationsforskning, kulturforskning och företagsadministration. Projektet är placerat vid Tammerfors universitet, och projektledare är docenten i mediekultur Hanna Kuusela. Anslagsgivare är Riksbankens jubileumsfond och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Läs mer om Mikael Holmqvist