Stockholms universitet

Prestigeprojekt med stor samhällsnytta till DSV

När offentliga data görs tillgängliga kan mindre företag använda dem för att skapa innovation, exempelvis inom vård och omsorg. DSV vid Stockholms universitet kommer att bidra till denna utveckling genom att ingå i en stor EU-satsning de närmaste åren.

Genrebild: provrör med rosa vätska. Foto: Craig/Mostphotos.
Foto: Craig/Mostphotos.

EU-programmet Digital utser digitala innovationshubbar runtom i Europa. Syftet är att öka användningen av digital teknik bland medborgare, företag och offentliga organisationer. I dagarna stod det klart att fyra av dessa innovationshubbar placeras i Sverige.

Paul Johannesson, professor på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, medverkar i en av hubbarna: Health Data Sweden.

– Det känns roligt att vi blev utvalda! Det var ganska hård konkurrens, och det finns en del prestige i detta. Det här är helt klart en kvalitetsstämpel, säger Paul Johannesson.

Ökad samverkan till nytta för samhället

Tanken med innovationshubbarna är att öka samverkan mellan offentlig sektor och akademin till gagn för mindre företag – och i förlängningen hela samhället. I dag finns stora mängder offentliga data som redan är ”öppna”, teoretiskt sett. Men i praktiken är de inte alltid så tillgängliga: Det rör sig om komplicerade data som kan vara lagrade i svåråtkomliga format.

– Innovationshubbarna ska ta fram gränssnitt som öppnar upp och gör offentliga data mer tillgängliga. Det kan också behövas utbildningsinsatser riktade mot små och medelstora företag som saknar resurser att själva samla in och bearbeta stora datamängder. Tanken är att företagen ska kunna använda offentliga data för att skapa nya produkter och tjänster.

– Vilka data är relevanta? Var finns de? Och hur kan vi suga ut data och använda dem i egna tillämpningar? Den typen av frågor ska vi hjälpa mindre företag med, förklarar Paul Johannesson.

Förbättrad vård och omsorg

Patienters uppmätta blodvärden är ett exempel på data som kan vara relevant att titta närmare på. Genom att analysera symptom och följdsjukdomar kan man ta fram smartare behandlingsmetoder och förbättra vården för alla.

Men det behöver inte röra sig enbart om medicinska data. Omsorg är ett annat viktigt område, till exempel kopplat till multisjuka äldre.

– Vi är redan flera forskare på DSV som arbetar med just detta. Det är ett problem att äldre människor som skrivs ut från sjukvården och flyttar hem – oavsett om det är till en egen bostad eller ett äldreboende – snabbt blir dåliga igen och behöver uppsöka sjukvården på nytt. Genom att studera data kan vi bli bättre på att prognosticera vilka som är i riskzonen, och sedan förbättra omsorgen.

För oss är det ett värdefullt sammanhang att ingå i

EU lägger stor vikt vid innovation och företagsamhet, men även offentliga organisationer och akademin blir vinnare i triple helix-upplägget, menar Paul Johannesson.

– Innovationshubbarna är inga rena forskningsprojekt, och det finns inte heller särskilt mycket forskningsmedel i detta. Men för oss är det ett värdefullt sammanhang att ingå i. Vi kommer i kontakt med intressanta parter och ser hur de arbetar: privata företag, regioner och andra universitet. Dessutom får vi tillgång till intressanta data att forska på!

Kvalitetsstämpeln kan också öppna nya dörrar till forskningsfinansiering, tror Paul Johannesson. Men exakt hur samarbetet ska se ut inom Health Data Sweden återstår att se.

– Vi har ett uppstartsmöte nu efter midsommarhelgen. Det ser jag fram emot, då ska vi prata om hur vi ska jobba under fem år framåt, säger han.

Mer om EU-satsningen

18 olika organisationer ingår i innovationshubben Health Data Sweden. Det är en blandning av lärosäten, vårdgivare, inkubatorer och klusterorganisationer.

Läs om Health Data Sweden och bläddra i tjänstekatalogen

Tillväxtverket koordinerar de nya innovationshubbarna i Sverige fram till 2025

Läs mer om de europeiska digitala innovationshubbarna

Mer om Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)