FoRom är en forskarskola i romanska språk med fem samverkande lärosäten: Stockholms universitet, Växjö universitet och Karlstad universitet samt Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle.

Denna sammanhållna forskarutbildning i romansk språkvetenskap startade år 2001.

Webbplats för FoRom