Organisation

Historiska institutionen har 80-talet anställda och av dessa är ett tiotal administrativ personal. Utöver det har vi även lärare från andra institutioner samt gästforskare och affilierade forskare knutna till oss.

 

Ledning

Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt. Till sin hjälp har prefekten en ledningsgrupp som består av ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt, administrativ chef och studierektorer.

Vid institutionen finns även ett doktorandråd och ett studentråd.

 

Institutionsstyrelse

Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Ledamöter väljs bland de anställda lärarna och studentrepresentanter utses av Studentrådet och Doktorandrådet. Även den administrativ personal finns representerad i styrelsen.

Anna Götlind, prefekt, ordförande

Mattias Tydén, ställföreträdande prefekt

Ordinarie lärarrepresentanter:

Magnus Linnarsson

Margaretha Nordquist

Sune Bechmann Pedersen

Karin Sennefelt

Helena Tolvhed

Anna Laine, programansvarig för KV

Andreas Bloch, TA-personal

Suppleanter:

Anders Ahlbäck

Nils Edling

Håkan Forsell

Leos Müller

Ebba Edberg Di Paola, TA-personal, suppleant

Sekreterare:

Susanne Parling

På denna sida