Kontakt

Här finns kontaktuppgifter och öppettider till Historiska institutionens studentexpedition, studievägledare och studierektorer.

 

Studentexpedition

Vår studentexpeditionen ansvarar för administration kring kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

På studentexpeditionen kan du

  • registrera dig på den kurs som du ska läsa
  • få svar på praktiska frågor om dina pågående studier
  • få intyg på dina studier eller din registrering (digitala intyg hämtar du på student.ladok.se)
  • meddela studieuppehåll eller avbrott
Studentexpedition
 

Studie- och karriärvägledare

Vår studie- och karriärvägledare svarar på frågor som rör alla kurser och program som Historiska institutionen ger. Funderar du på att börja läsa eller redan läser här är du välkommen att ta kontakt.

Vår studievägledare kan hjälpa dig med

  • Vägledning och information om institutionens kurser och program
  • Antagnings- och behörighetsfrågor för kurser och program
  • Studieproblem: "Hur ska jag göra för att bli klar med kursen?"
  • Frågor om att studera med funktionshinder eller dyslexi. Är det aktuellt ska du alltid kontakta studievägledaren.

En studie- och karriärvägledaren har tystnadsplikt. Vår vägledare kan hänvisa dig vidare om ni tillsammans inte kan lösa den fråga du har.

Studie- och karriärvägledare
 

Studierektorer

Institutionens studierektorer planerar våra utbildningar. De har ansvar för program och kurser på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vi har flera studierektorer beroende på vilket program, kurs eller nivå det gäller.

Samordnande studierektor
Studierektor grundnivå: Historia I, II och III.
Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
Studierektor avancerad nivå
 

Studierektor för forskarutbildningen

Studierektor forskarutbildningen
 

Övriga kontaktuppgifter

För kontakt angående institutionens forskning, se forskningssidan: 

Kontaktuppgifter för forskning

För allmänna kontaktuppgifter om leverans, information med mera: 

Kontaktuppgifter: Om institutionen

På denna sida