Samarbeten

Historiska institutionen har en omfattande samverkan med det omgivande samhället.

Föreläsning på ABF-huset Sveavägen 2019-10-01
Föreläsning på ABF-huset i Stockholm. Historiska institutionen har ett samarbete med ABF-Stockholm där vi regelbundet ordnar öppna föreläsningar om ny historisk forskning i deras lokaler i centrala Stockholm.

Institutionen är engagerad i samarbeten och samverkan både inom vår forskning och inom vår utbildning.

 

Samarbeten inom forskning

Våra forskare deltar aktivt i samhällsdebatten, publicerar sig i tidskrifter, elektroniska medier och genom att skriva egna böcker eller bidra med texter i antologier och andra sammanhang.

Forskarna har täta kontakter med arkiv, museer och andra akademiska institutioner både nationellt och internationellt. De forskningscentra som är knutna till institutionen är exempel på detta.

Våra forskare framtäder ofta i media och publikt i olika sammanhang. De deltar i debatter och håller föredrag, exempelvis vid universitetets Öppna föreläsningar. Tillsammans med ABF-Stockholm har vi ett regelbundet samarbete kring föreläsningar.

Tre olika forskningscentra ligger under Historiska institutionen. De har alla samarbeten både externt och internt, inom Stockholms universitet.

Våra centra har sina egna webbplatser där du kan läsa mer om verskamheten.

Centrum för maritima studier, Cemas

Centrum för medeltidsstudier

Stads- och kommunhistoriska institutet

 

Öppna föreläsningar

Historiska institutionen följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Dessa föreläsningarna är alltid gratis och öppna för alla.

Vi har flera samarbetspartners där vi regelbundet återkommer med öppna föreläsningar till exempel på Stockholms stadsarkiv och på Historiska museet.

ABF-huset mitt i Stockholm

ABF-huset på Sveavägen i centrala Stockholm ligger nära de kvarter där Stockholms högskola, idag Stockholms universitet, en gång låg.

Tillsammans med ABF-Stockholm har vi ett speceillt samarbete där våra forskare presenterar ny historisk forskning i form av föreläsningar på ABF-huset i Stockholm.

ABF-huset, på Sveavägen, är en central mötesplats i Stockholm. Huset ligger inte långt från de kvarter där universitetet en gång startade sin verksamhet - då som Stockholms högskola.

Mer information om Öppna föreläsningar vid Stockholms universitet

 

Samarbeten inom utbildning

Vi ansvarar för historieämnet inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Institutionen samarbetar med andra institutioner i flera kandidat- och masterprogram.  Nuvarande medarbetare undervisar även utanför institutionen och författar läromedel.

Studenter vid våra kulturvetenskapliga utbildningar har en praktikperiod och/eller gör projektarbeten vid företag och i organisationer.

Vår doktorandutbildning bedriver vi som en gemensamn forskarskola tillsammans med Historiska institutionen vid Uppsala universitet.

 

Kontakt

Prefekt
Föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS
Föreståndare Stads- och kommunhistoriska institutiet
Föreståndare Centrum för medeltidsstudier
Studierektor forskarutbildningen
Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
På denna sida