Våra utbildningar

Historiska institutionen utbildar inom ämnet historia och inom det kulturvetenskapliga området.

Sök bland våra utbildningar

 

Historia

Svartvit bild med tre kvinnor i hatt, den ena med ett band över axels med texten "votes for women"
Kvinnorättsaktivisterna Edith New och Mary Leigh anländer till Queen’s Hall, 1908. London School of Economics Library

Allt som människan gjort i alla tider kan kallas historia. Historieämnet är därför grundläggande och ständigt aktuellt. Historia ger dig en god bild av det som en gång varit och verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag.

Läs mer om ämnet Historia här

Ett kandidatprogram ger en kandidatexamen efter tre års studier.

Historiska institutionen ger två kandidatprogram, grundnivå, inom historia:

Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle, 180 hp

Kontaktpersoner

Mer information här

Information till omregistrerade HT24

Omregistrerade studenter som är färdiga med undervisningen på tredje terminens studier i historia, dvs. har genomgått uppsatskursen tidigare, men som skall lägga fram sin kandidat/C-uppsats höstterminen 2024

Tid för inlämning av färdig uppsats: 8 november 2024

Tid för ventileringsseminarier: 20-21 november 2024 (preliminärt)

För frågor om uppsatsinlämning och ventilering, kontakta Mattias Tydén: mattias.tyden@historia.su.se

För omregistrering på kursen, kontakta studentexpeditionen: expedition@historia.su.se

Du läser historia via heltidsstudier en hel termin i taget (30 hp). Som nybörjare i ämnet kan du läsa Historia I, som tar sin utgångspunkt i den äldre historien och följer den världshistoriska utvecklingen fram till i dag.

Efter första terminens studier är det Historia II som inleds med valbara fördjupningskurser. Här får du möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt område. Terminen avslutas med en uppsatskurs, som syftar till att genomföra ett eget undersökningsarbete.

Tredje terminens studier i historia är en kandidatkurs som innehåller fördjupade teoretiska och tematiska studier samt ett eget uppsatsarbete motsvarande 15 hp, vilket krävs för en kandidatexamen.

Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats

Historia - kandidatkurs

Historia - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv

Historiska institutionen ger flera kurser på grundnivå kvällstid. Från och med hösten 2024 går dessa kurser på distans. Läs mer om utbudet av kvällskurser här: 

Kvällskurser i historia på distans

Kontaktpersoner

Mer information här

 

Kultur

Framför kanten till en skog hänger en duk med en bild av samma skog. Konstverk.
Del av konstnärsplattformen La Intermundial Holobientes bidrag till documenta fifteen, Kassel 2022. Foto: Anna Laine.

Om du är intresserad av kultur och vill arbeta inom kultursektorn ger Kulturvetarprogrammet en utmärkt grund. Historiska institutionen är värd för programmet och hos oss läser du en inledande och en avslutande termin. Du väljer själv ett fördjupningsämne för en kandidatexamen. I programmet ingår även tio veckors praktik inom kulturfältet.

Kulturvetarprogrammet utbildar för hela kultursektorn. Det ger teoretisk och praktisk kunskap om kultur, kulturarbete och kulturell mångfald inom offentlig sektor, marknad och civilsamhälle.

Har du redan läst kurser inom humaniora erbjuder Kulturvetarprogrammet också möjligheter att sammankoppla dem till en kandidatexamen.

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Läs om hur våra alumner upplevt sina kulturvetarstudier: 

Noa knöt ihop säcken med kulturvetarprogrammet – från teori till praktik

Kontaktpersoner

Mer information här

Om du vill bygga på din teoretiska utbildning inom kultur med praktiskt inriktade kurser ger vi flera kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Vi ger kurserna:
Curatorutbildning

Förlagskunskap

Kontaktpersoner

Mer information här

 

Studera till lärare i historia

en person läser i en historiebok för mellanstadiet.
Foto: Eva Dalin

Du som är intresserad av att bli lärare med historia som ett dina undervisningsämnen har flera alternativa vägar att gå. Du kan välja ett av ämneslärarprogrammen. Eller så genomför du dina ämnesstudier i historia först och söker sedan kompletterande pedagogisk utbildning.

Vanligast är att välja ett av ämneslärarprogrammen och inom det välja inriktning vad gäller ämnen och åldersgrupp som du vill undervisa i skolan.

Ämneslärarprogrammen är uppbyggda så att de varvar terminer med ämnesstudier med terminer som innehåller pedagogiska/didaktiska kurser samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på en praktikskola.

Om du väljer ett ämneslärarprogram

Historiska institutionen utbildar historielärare i samarbete med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD.  Studierna bedrivs växelvis vid de båda institutionerna. Hos oss läser du våra kurser i historia men med speciell inriktning för lärare.

Som student är HSD din heminstitution och det är till studievägledaren på HSD som du ska vända dig för övergripande frågor om din studiegång som lärare.

Har du frågor kring kurserna i historia inom ämneslärarprogrammen kontaktar du studierektor för lärarutbildning/historia (Historiska institutionen) eller kursansvarig lärare på respektive kurs.

Om du börjar med ämnesstudier

En annan väg att bli lärare är att läsa ämnesstudier först, och ta t.ex. en fil.kand. eller magisterexamen i historia, och därefter ansöka till en kompletterande pedagogiskutbildning, sk. KPU-utbildning, om tre terminer. Detta kan du läsa mer om på Lärarutbildningsportalen där du hittar allmän information om lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Våra kurser i historia på ämneslärarprogrammen

HIÄ101 - Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan 30,0 hp

HIÄ203 - Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan 30,0 hp

HIÄ300 - Historia III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan 30,0 hp

HIÄ301- Historia III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete, 30 hp

HIÄ400 - Historia IV inom ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan, med självständigt arbete, 30 hp

Kontaktpersoner vid Historiska institutionen

Kontaktuppgifter

Mer om lärarutbildningen

Lärarutbildningsportalen

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

 

Studera på avancerad nivå

Oljemålning föreställandes två apor som tittar på varandra samtidigt som de håller i en stor bok
Die Gelehrten (The Scholars) målning av Gabriel von Max via Wikimedia Commons

Efter kandidatexamen kan du läsa historia på avancerad nivå. Det ger dig en bred historisk bas som är användbar på arbetsmarknaden

På avancerad nivå kan du läsa antingen fristående kurser eller ett masterprogram på två år (startar på höstterminer) som leder till en masterexamen och ger kvalifikationer för att söka forskarutbildning.

Programmet vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper om den europeiska medeltiden som en särskild epok i Västerlandets historia.

Det erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som bygger på ett samarbete mellan flera institutioner och ämnen där det aktivt bedrivs undervisning och forskning inom medeltidfältet.

Programmet kan läsas med flera inriktningar med bäring på medeltiden. Programmet är öppet för ansökan under ansökningsperioden varje vårtermin och påbörjas följande hösttermin. Det övergripande ansvaret har Historiska institutionen.

Mer information och kontaktuppgifter

Masterprogrammet i historia har tre inriktningar: historia, ekonomisk historia eller idéhistoria. Under programmet får du fördjupa dig i de delar av historieämnet som intresserar dig mest. En masterexamen ger behörighet att söka vidare till forskarutbildningen. Du får också kompetenser som ger dig förutsättningar för en karriär i yrken med höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga.

Läs mer här

 

Forskarutbildning i historia

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera på vid universitet. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen.

Doktorandkurs

Läs om den nätbaserade doktorandkursen Teoribildning i historisk forskning här

Mer information

Läs mer: doktorandutbildningen i historia

Kontaktuppgifter här

Sök bland våra utbildningar