Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Viktor Gårdsäter

Viktigt att veta inför terminstarten VT19

Om du har blivit antagen till en utbildning vid HSD hittar du all viktig information inför terminstarten på ett ställe. Vi skickar ut välkomstmejl med kurs- och registreringsinformation den 8/1.

Viktor Gårdsäter

Utbildningar öppna för sen anmälan VT19

Nu kan du göra en sen anmälan till kurser och program inför vårterminen 2019. Läs till lärare eller fortbilda dig i ämnesdidaktik. Vi har även kvällskurser i drama, musikdidaktik och dramturgi.

Källa: Unsplash

Föreläsningsserie om att använda digitala verktyg i undervsiningen

Medieverkstan arrangerar öppna inspirationsföreläsningar om hur digitala verktyg kan användas i SO-undervisning. Ämneslärarstudenten Robert deltog i höstas och berättar mer.

Fotograf: Eva Dalin

Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7.5 hp

En ny fristående kurs med utgångspunkt i skolväsendets demokratifrämjande uppdrag och läroplanernas skrivning om att olika former av intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen är på avancerad nivå och ges på semidistans.

Fotograf: Ingmarie Andersson

Didaktiska perspektiv på pluralistisk ekonomi, 7.5 hp

En kurs på avancerad nivå och med distansundervisning. I kursen behandlas didaktisk analys, undersökning och utveckling av undervisning, utbildning för hållbar utveckling, ekonomiskt vetande och pluralistisk ekonomi. Sen anmälan till kursen är öppen fram till 10/3.

Fotograf: Niklas Björling

Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv, 7.5 hp

Kursen behandlar spänningsfältet religion och vetenskap utifrån religionsvetenskapliga, filosofiska och didaktiska perspektiv. Kursen belyser och analyserar olika typer av kontaktytor mellan religion(er) och olika vetenskapliga discipliner. Kursen är på avancerad nivå och ges på semidistans. Sen anmälan är öppen fram till 10/3.

Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson ska forska om lärande och undervisning i Västerås Stift

Religionsdidaktiker Caroline Gustavsson har fått externfinansiering för att följa en satsning på Lärande och Undervisning i Västerås stift, Svenska kyrkan.

Foto: Anja Kraus. Fotograf: Ellika Gobena

Anja Kraus är ny professor vid HSD

Anja Kraus är ny professor i estetiska ämnens didaktik vid HSD och tillträder tjänsten 100% den 1 januari 2019.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och filosofi, estetiska lärprocesser, samt motsvarande blockämnen i lärarutbildningen. Även undervisning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till vår institution.

Program och kurser VT19

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Medieverkstan
facebookbild