Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Lärarnas forskningskonferens 2018

Lärarnas forskningskonferens 2018

Lärarnas forskningskonferens (LFK) är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.

NOFA7 bild

NOFA7 Abstract submission is now open!

Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects takes place at Stockholm University, 13-15 May, ​2019.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och filosofi, estetiska lärprocesser, samt motsvarande blockämnen i lärarutbildningen. Även undervisning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till vår institution.

Program och kurser VT19

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

kurshemsidor förstasidan
Medieverkstan
facebookbild