Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Ylva är intervjuad

Lyckas med demokratiuppdraget – börja med självrannsakan

Ylva Wibaeus är intervjuad av Pedagogiska Magasinet. Hon berättar om nödvändigheter för att lyckas med demokratiuppdraget i skolan: Stöd från ledning, uppslutning i kollegiet och självrannsakande vuxna.

medel till miljöforskning

Beviljade medel till satsningen på humanvetenskaplig miljöforskning

Medel för genomförande av en internationell och fakultetsövergripande konferens "Exploring Drama in Teaching for Sustainability in Higher Education".

Fördjupningskurs i handledning

Positiv respons på den nya fördjupade handledarkursen

Första omgången av vår nya kurs Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen är i full gång. Karin Gunnarsson, kursansvarig lärare, och studenter berättar om kursen.

kurshemsidor förstasidan
Medieverkstan
facebookbild