Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Johan Sandahl.

Johan Sandahl antagen som docent

Humanistiska fakultetsnämnden har antagit Johan Sandahl som docent i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Henning Bengtsson

Vi gratulerar Henning Bengtsson som har disputerat

Henning Bengtsson har disputerat i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Neobrand/Unsplash

Ny forskningsstudie om digitalt kollegialt samarbete bland musiklärare

Ketil Thorgersen, Stockholms universitet, och Anette Mars, Malmö universitet, har publicerat en artikel om musiklärares professionsutveckling genom samarbete i ett digitalt forum under covid-19-pandemin.

Elsa Szatek

Elsa Szatek tilldelas stipendium

Elsa Szatek, doktorand vid HSD, har tilldelats Stockholms arbetareinstituts forskningsstipendium på 100 000 kr för hennes doktorandstudier om platsspecifik teater med unga tjejer. 

Läs mer om hennes forskarstudier här.

Sommarskola

Gå internationell sommarskola och få betalt!

Giessen University arrangerar en 2,5 dagar lång virtuell sommarskola. Som student på Stockholms universitet har du möjligt att ansök, fyra studenter får ett stipendium på 250 euro för deltagande. Sommarskolan äger rum den 25-27 augusti. Kontakta Johanna Fryksmark, internationella koordinator, för mer information!

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga och estetiska ämnenas didaktik, t.ex. inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och estetiska lärprocesser som drama och musikdidaktik. 

Sommarkurs 2021

Program och kurser höstterminen 2021

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

Puff Service & stöd startsida
kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Kulturskoleklivet puff orange
Medieverkstan
facebookbild