Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Elsa Szatek

Elsa Szatek tilldelas stipendium

Elsa Szatek, doktorand vid HSD, har tilldelats Stockholms arbetareinstituts forskningsstipendium på 100 000 kr för hennes doktorandstudier om platsspecifik teater med unga tjejer. 

Läs mer om hennes forskarstudier här.

Unsplash

Ketil Thorgersen medverkar i Yle om Black Metal

Ketil Thorgersen har intervjuats i finsk radio om sin forskning om Black Metal-musiken och hur den kan användas som verktyg i undervisningen för att prata om svåra känslor. 

Sommarskola

Gå internationell sommarskola och få betalt!

Giessen University arrangerar en 2,5 dagar lång virtuell sommarskola. Som student på Stockholms universitet har du möjligt att ansök, fyra studenter får ett stipendium på 250 euro för deltagande. Sommarskolan äger rum den 25-27 augusti. Kontakta Johanna Fryksmark, internationella koordinator, för mer information!

Tony Wall.

Tony Wall ny affillierad professor

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik välkomnar Tony Wall som affilierad professor under år 2021.

SU bild

Sommarkurs: Utveckla din undervisning med processdrama

I sommar ges åter den populära kursen Drama som verktyg i undervisningen - processdrama, 7,5 hp. I kursen får studenten arbeta praktiskt med processdrama som metod för att skapa en fiktiv ram för lärande i skolkontext med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper. Ansök mellan 15 februari och 15 mars

Foto:Carlos Muza/Unsplash

Lärarstudenter kan delta i forskningsprojekt

Under vårterminen kan lärarstudenter skriva sitt självständigt arbete inom ett forskningsprojekt om bilder och illustrationer i samhällskunskapsundervisningen. 

Närbild på iskristaller

Elevers föreställningar om istidens landformer i skolan

Mattias Arrhenius, HSD, Cecilia Lundholm, HSD, och Gabriel Bladh, Karlstad universitet, har publicerat en artikel om elevers föreställningar om rullstensåsar och flyttblock i Journal of Geoscience Education.

Giessen University

Gör en utbytestermin online i sommar

Läser du en kurs på HSD i vår och vill fortsätta plugga i sommar? Ta chansen och ansök till sommarkurser på vårt partneruniversitet i Tyskland.

Book cover

Icke-formellt lärande i religionspedagogik

I en ny bok riktas uppmärksamheten mot forskning av det icke-formella lärandet som sker i t.ex. förskola, konfirmandverksamhet och bland unga volontärer. Caroline Gustavsson har recenserat antologin.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga och estetiska ämnenas didaktik, t.ex. inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och estetiska lärprocesser som drama och musikdidaktik. 

Sommarkurs 2021

Program och kurser höstterminen 2021

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

Puff Service & stöd startsida
kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Kulturskoleklivet puff orange
Medieverkstan
facebookbild