Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Program och kurser HT18

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och filosofi, estetiska lärprocesser, samt motsvarande blockämnen i lärarutbildningen. Även undervisning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till vår institution.

Till hösttermin 18 erbjuder vi följande program och kurser:

Program

Kurser

Eva Hallgren spikar sin avhandling

Eva Hallgren har spikat sin avhandling

Eva Hallgren har spikat sin avhandling, "Ledtrådar till estetiskt engagemang genom rolltagande i processdrama". Disputationen är den 13/4 Kl. 10.00 - 13.00 i Vivi Täckholmsalen.

Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson, lektor vid HSD, har fått forskningsfinansiering

Under ett halvår med start den 1 mars 2018, ska hon inom ramen för projektet ”Lärande & Undervisning. En fältstudie med Västerås pastorat i centrum” följa arbetet med lärande och undervisning i Västerås pastorat.

Lora egentligen

Hur är det att plugga till ämneslärare - egentligen?

Lora studerar Ämneslärarprogrammet med inriktningen samhällskunskap och engelska på Stockholms universitet.

Elisabeth Ennerberg

Bästa läraren ett år efter examen

Elisabeth Ennerberg har läst ämneslärarprogrammet i historia och religion på HSD. Nu jobbar hon vid Täby enskilda gymnasium. Hon är ”Årets lärare” enligt sina elever.

kurshemsidor förstasidan
Medieverkstan
facebookbild