Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Visuella gränssnitt och gestaltningar

Visuella gestaltningar och gränssnitt: "Vårt nyaste och kanske öppnaste profilområde"

I november ägde årets sista profilseminarium rum, denna gång inom profilområdet Visuella gestaltningar och gränssnitt. Profilseminarierna är tänkta att fungera som en mötesplats för tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och undervisning.

Möteskalendarium
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Puff_kvalitetsarbete
Vicerektor har ordet_3