Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Ekonomi och miljö

Utlysning av medel för samverkansinitiativ

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser för tredje året i rad medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället. Ansök senast den 31 augusti 2020.

Nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Årets hedersdoktorer inom Humanvetenskapliga området är Jane Gaines, Tobias Svanelid, Lars Hörngren, Yuto Kitamura och Ann Åberg.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet
Vice