Avhandlingar

Avhandlingar

Nedan finner du de senaste doktorsavhandlingar som lagts fram inom området.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

 

Avhandlingar inom humaniora

Författare Titel År
Elin Manker
Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890 2019
Patrik Johansson
Lära historia genom källor : Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan 2019
Maria Ioana Zirra
Visual Poetic Memory : Ekphrasis and Image-Text in Seamus Heaney, Derek Walcott and Wopko Jensma 2019
Somaje Abdollahian Barough
Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian : An application of the Heidelberg–Paris model 2019
Maria Eriksson
Flickblickar : Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar 2019
Lisa Svanfeldt-Winter
Where Scholars are Made : Gendered Arenas of Persona Formation in Finnish Folkloristics, 1918–1932 2019
Hans Andersson
Något betydelsefullt : Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden 2019

Avhandlingar inom juridik

Författare Titel År
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018
Anders Fernlund
Franchising : Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering 2018

Avhandlingar inom samhällsvetenskap

Författare Titel År
Jonna Olsson
Work, wealth, and well-being : Essays in macroeconomics 2019
Kathrin Morosow
Side Effects: Unintended Consequences of Family Leave Policies 2019
Tarek Oraby
A Darwinian Theory of International Conflict 2019
Annika Käck
Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education : Experiences by teachers with a foreign teaching degree 2019
Charlotta Boström
Education, skills and gender : The impact of a grading reform and the business cycle on labor market outcomes 2019
Lena Aronsson
När förskolan möter neurovetenskap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik 2019
Ioannis Tsoukalas
Apprentice Cosmopolitans : Social identity, community, and learning among ERASMUS exchange students 2019
Niklas Brembergs avhandling