Avhandlingar

Avhandlingar

Nedan finner du de senaste doktorsavhandlingar som lagts fram inom området.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

 

Avhandlingar inom humaniora

Författare Titel År
Jimmy Pettersson
Film på konstmuseum : Nationalmuseums möten med filmmediet 1945–1950 2019
Elin Nystrand von Unge
Samla samtid : Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige 2019
Thérèse H. Britton
Att möta det levda : Möjligheter och hinder för förståelse av levd religion i en studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning 2019
Jenny Uddling
Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum 2019
Elin Manker
Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890 2019
Patrik Johansson
Lära historia genom källor : Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan 2019
Maria Ioana Zirra
Visual Poetic Memory : Ekphrasis and Image-Text in Seamus Heaney, Derek Walcott and Wopko Jensma 2019

Avhandlingar inom juridik

Författare Titel År
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018

Avhandlingar inom samhällsvetenskap

Författare Titel År
Trine Jønland Højsgaard
Reframed Identity : Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977 2019
Mahmood Ul Hassan
Achievement tests and optimal design for pretesting of questions 2019
Eric Larsson
Innerstadsgymnasierna : En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden 2019
Petter Dahlström
New Insights on Computerized Trading : Implications of Frequently Revised Trading Decisions 2019
Rasmus Eklund
Electrophysiological correlates of consciousness 2019
Rano Zakirova Engstrand
Families of young children with autism spectrum disorder in Sweden: The role of culture and intergenerational support 2019
Saman Darougheh
Search and Mismatch 2019
Niklas Brembergs avhandling