Avhandlingar

Avhandlingar

Nedan finner du de senaste doktorsavhandlingar som lagts fram inom området.

För fler avhandlingar och publikationer kan du söka i publikationsdatabasen DiVa.

 

Avhandlingar inom humaniora

Författare Titel År
Marco Berton
Riqueza léxica y expresión escrita en aprendices suecos de ELE : Proficiencia general, competencia léxica pasiva, tipo y complejidad de la tarea 2020
Aigars Kalniņš
Studies in Latvian Comparative Dialectology : —with special focus on word-final *–āj(s)/*–ēj(s) and *–āji(s)/*–ēji(s) 2020
Claes Wahlin
Att anlita översättning : Chaucer, Dryden, Arnold, Pound 2020
Daniel Ramöller
On the possibility of limited weighing of lives 2020
Elisabeth Geiger Poignant
Tolkade publika författarsamtal : Berättande och triadisk interaktion över språkgränser 2020
Anders Lindström
Att skriva det grekiska : En otidsenlig position i svenskspråkig modernism 2020
Markus Fjellström
Food Cultures in Sápmi : An interdisciplinary approach to the study of the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900 2020

Avhandlingar inom juridik

Författare Titel År
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019

Avhandlingar inom samhällsvetenskap

Författare Titel År
Louise Lorentzon
Empirical Essays on Public Policies : Social Insurances, Safety Nets, and Health Care 2020
Tobias Malm
Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband 2020
Daniel Almén
Societal Impacts of Modern Conscription : Human Capital, Social Capital and Criminal Behaviour 2020
Fredrik Aspling
Unleashing Animal-Computer Interaction : A Theoretical Investigation of the “I” in ACI 2020
Niklas Blomqvist
Essays on Labor Economics : The Role of Government in Labor Supply Choices 2020
Richard Foltyn
Essays in Macroeconomics and Household Finance 2020
Maria Christidis
Integrated teaching for expanded vocational knowing : Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program 2020
Niklas Brembergs avhandling