Områdesnämnden utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare
  • ”Black box”.

Mer information om de olika kategorierna finns i pdf-filen längre ner på sidan.

Vad innebär strategiska satsningar?

Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinititativ och fakultets-överskridande samarbeten. Stöd ska inte ges till kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från Områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges således inte till verksamhet av karaktären mer av samma sak utan för uppbyggnad och initiering av verksamheter. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande.

Områdesnämnden beslutar om tilldelning av medel. De beviljade medlen utbetalas efter beslut och får användas under ett år från beslut. En ekonomisk redovisning ska lämnas till områdesnämnden senast ett år från beslut. Medel som inte använts ska återbetalas till områdesnämnden.

Utlysningar

Utlysningarna präglas av långsiktighet så att institutionerna och medarbetarna får möjlighet att planera in dessa i sina verksamhetsplaner. Den sammantagna finansiella storleksordningen för satsningarna fastställs av Områdesnämnden årligen i samband med budgetbeslutet. Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd till inbjudan av spetsforskare fastställs av Områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” beviljas löpande under året.

Utlysningstillfällen 2018

Våren: sista ansökningsdag 14 mars, utlysning en månad i förväg.

Hösten: sista ansökningsdag 10 oktober, utlysning en månad i förväg.

”Black box” kan sökas vid de ordinarie utlysningarna men även löpande under året på de sökandes initiativ.

Se Utlysningar för aktuella utlysningar.

 

Mer information

Mer information om kommande utlysningar kommer att anslås här i god tid inför varje utlysningsomgång. Mer information om stödformer och strategiska initiativ hittar du i dokumentet Områdesnämndens strategiska satsningar (58 Kb) .