Det humanvetenskapliga områdets besluts- och delegationsordning omfattar:

  1. Beslutanderätt för Områdesnämnden för humanvetenskap
  2. Vicerektors beslutanderätt
  3. Vidaredelegation från Områdesnämnden för humanvetenskap till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna.

Besluts- och delegationsordning ONH 2018-03-14 (145 Kb) .

 

Se även Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.