Ekonomi

Ekonomi

Budget 2018

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Budget 2017

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Budget 2016

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Budget 2015

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Budget 2014

Efter Universitetsstyrelsens beslut (2013-11-08) har rektor fastställt (2012-11-14) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslag och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna.

Budget 2013

Efter Universitetsstyrelsens beslut (2012-11-09) har rektor fastställt (2012-11-15) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslag och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna.

KONTAKT

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.