Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Regelverk och beslut

Regelverk och beslut

Universitetets verksamhet styrs av Högskolelagen och Högskoleförordningen, men det fattas också beslut internt inom universitetet hur verksamheten ska bedrivas.

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Här kan du läsa rekommendationer från Humanvetenskapliga området gällande disputationer och licentiatseminarier under det pågående coronaviruset.

KONTAKT

Områdesnämnden

Postadress
Områdesnämnden för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdesnämndens fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Områdeskansliet

Besöksadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Hus A, plan 2 och 3, Frescati
Universitetsvägen 10 A

Postadress
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Områdeskansliets fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70  Malmö

Ange alltid "Er referens: 652" när beställning med faktura görs.