Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Samverkan

Samverkansberedningen

Informationen om samverkansberedningen har flyttat till Medarbetarwebben.

Samverkansprogram

Humanvetenskapliga området har på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap inrättat strategiska samverkansprogram med koppling till områdets profilområden.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet