Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Samverkan

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap och ska bereda övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor inför beslut i områdesnämnden. 

Möteskalendarium
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Puff_kvalitetsarbete
Vicerektor har ordet_3