På denna sida samlas information som rör Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsutvärderingar är en del av kvalitetssystemet.

https://www.su.se/om-oss/fakta/kvalitet

 

Utbildningsutvärderingar

Utvärdering av utbildningar sker enligt en treårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

Tidsschema och indelning av utbildningar

Observera att processen i regel startar med ett upptaktsmöte i mitten av den termin som föregår själva utvärderingsterminen.

Utvärderingens resultat

Mer information

För ytterligare information om Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, kontakta Peter Bretschneider, peter.bretschneider@su.se.