Ragnhild Lunnan får startanslag från Europeiska forskningsrådet

Ragnhild Lunnan vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, får ett s.k. ERC Starting Grant.

Endast en av tio sökande beviljades ERC Starting Grants för 2021 och Ragnhild Lunnan var en av dem. Syftet med dessa anslag är att forskaren skall utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. Hennes forskningsprojakt har titeln ”Transients Illuminating the Fates of the Most Massive Stars” och vi gratulerar Ragnhild till framgången.

ERC Starting Grants till SU-forskare