Stockholms universitet logo, länk till startsida

Östersjöfiskets historiska utveckling

Seminarium

Datum: onsdag 24 november 2021

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Vivi Täckholm, Stockholms universitet

När började man fiska strömming och torsk längs med ostkusten och vilken roll spelade fisket för utveckling av handel, städer och för livsmedelsförsörjning? Hur ser fiskets historia ut i relation till den situation vi har idag, med vikande populationer av både torsk och strömming? Välkommen till ett seminarium som benar ut dessa frågor! 

Foto: Länsmuseet Gävleborg

Vi fördjupar oss i Östersjöfiskets utveckling, fiskeribiologins framväxt. Det blir nya insikter och dialoger med några av forskarna inom området.

Seminariet arrangeras av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum. Deltagande är kostnadsfritt men kräver anmälan.

 

Preliminärt program:

KAFFE serveras från 9.45

10.00 Välkommen och introduktion

10.10 Utskärsfiskenas tillkomst och första utveckling – Peter Norman, fil.dr. marinarkeolog, Lunds universitet

10.40 Fiskeriernas utveckling i Stockholms skärgård under 1800-talet – Henrik Svedäng, docent, Stockholms och Göteborgs universitet

11.10 KAFFE

11.30 Strömmingens potentiella betydelse för fisk- och fågelproduktion längs kusten – Sture Hansson, professor em. Stockholms universitet

12.00–12:45 LUNCH

12.45 Danish fishery in the west Baltic, from the late middle ages to the twentieth century – Poul Holm, professor, Trinity College Dublin (deltar via länk)

13.15 Genombrottet för ånga och motorer inom det svenska fisket – Per Hallén, lektor, Göteborgs universitet (deltar via länk)

13.45 Fiskeribiologi – grunden för beståndsuppskattning: Reflektioner över svensk beståndsövervakning från slutet på 1800-talet till idag med strömmingen i fokus – Gunnar Aneer, f.d. Länsstyrelsen Stockholm

14.15 Helgenomsekvensering avslöjar den genetiska bakgrunden för lokal anpassning hos sill och strömming – Leif Andersson, professor, Uppsala universitet

14.45 Avslutande diskussion

15.00 KAFFE

 

 

Hitta rätt

Kartan nedan visar hur du hittar till Vivi Täckholm-salen.

Läs mer

Havsmiljöinstitutets rapport 2021:3 Fisket i Stockholms skärgård under historisk tid  beskriver fiskbeståndens och fiskets utveckling i Stockholms skärgård över tid. Läs mer om rapporten, ladda ner den eller beställt ett fysiskt exemplar här.