Stockholms universitet logo, länk till startsida

Almedalen: Det akuta läget för ålen - därför måste allt fiske upphöra

Seminarium

Datum: tisdag 5 juli 2022

Tid: 09.45 – 10.45

Plats: Briggen Tre Kronor, Hamnplan, Visby

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är rödlistad som akut hotad. Internationella havsforskningsrådet, ICES, bedömer att ålbeståndet i dag är så svagt att allt fiske efter ål bör upphöra. Ändå fiskas ål i många länder, däribland Sverige.

Mängden ålyngel som når Europas kuster har minskat drastiskt de senaste decennierna (med mer än 90 procent) och alla tillgängliga data visar nu att beståndet är i mycket dåligt skick. Trots det dödas varje år 6 000-7 000 ton vuxen ål i Europas kommersiella ålfiske (inklusive ålodlingar), vilket motsvarar sex-sju miljoner ålar som annars hade haft en chans att reproducera sig. Dessutom fångas årligen över 100 miljoner ålyngel, främst för utsättningar i kust- och inlandsvatten. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att utsättningarna gynnar ålens reproduktion och i Sverige görs en stor del av dem ovanför vattenkraftverk och dammar, varifrån ålen har små möjligheter att ta sig tillbaka till Sargassohavet för att reproducera sig. Vilka möjligheter finns idag att rädda den hotade ålen? Hur kommer det sig att fiske är tillåtet på en utrotningshotad art? Och vilken roll spelar egentligen vattenkraften?

 

Medverkande

Henrik Svedäng, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Havsmiljöinstitutet

Mats Svensson, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten

Moderator: Lisa Bergqvist, Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Praktisk information

Tid: Tisdag 5 juli kl 9.45-10.45

Plats: Briggen Tre Kronor, Hamnplan, inre hamnen, Visby

Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan krävs för att delta.

Länk till evenemanget i Almedalsveckans officiella program:

Det akuta läget för ålen - därför måste allt fiske upphöra