Stockholms universitet logo, länk till startsida

Almedalen: Sillens och sillfiskets framtid i Östersjön

Seminarium

Datum: onsdag 6 juli 2022

Tid: 10.00 – 10.45

Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"

Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Vilken är artens roll i ekosystemet? Vilken betydelse har fisket för livsmedelssäkerheten? Finns det juridiska hinder för att flytta ut trålgränsen och hur vill de politiska partierna hantera situationen?

Att skydda Östersjöns sill/strömmingsbestånd är en fråga om att bevara grundläggande ekologisk balans och vattenkvalitet, men också om att säkra centrala samhälleliga värden såsom livsmedelssäkerhet och framtiden för lokala fiskesamhällen läng kusten. Via ett utskottsinitiativ har en politiskt enig riksdag uppmanat regeringen att agera när det gäller frågan om utflyttad trålgräns längs Sveriges kust, samt att prioritera det lokala småskaliga fisket av sill/strömming för humankonsumtion. Under tre kunskapsblock belyses de ekologiska respektive de juridiska aspekterna av sillfisket samt dess betydelse för livsmedelssäkerheten. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter för politiska partier och förvaltning.

Detta seminarium ordnas inom samarbetet Östersjödagarna i Almedalen.

 

Medverkande

Henrik Svedäng, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Havsmiljöinstitutet med flera

 

Praktisk information

Tid: Onsdag 6 juli kl 10-10.45

Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"

Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan krävs för att delta.

Länk till evenemanget i Almedalsveckans officiella program:

Sillens och sillfiskets framtid i Östersjön