Stockholms universitet logo, länk till startsida

Baltic Breakfast: Helcoms nya handlingsplan – ett steg på vägen?

Webbinarium

Datum: torsdag 17 februari 2022

Tid: 08.30 – 09.15

Länderna runt Östersjön enades i höstas, inom ramen för Helcom, om en ny handlingsplan för att åtgärda havets miljöproblem. Planen spänner över en rad viktiga områden men är den tillräcklig? Under webbinariet delar forskare från Stockholms universitets Östersjöcentrum med sig av sina reflektioner.

 

 

Helcoms handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP) har nyligen reviderats. Den första åtgärdsplanen kom till 2007 och i oktober 2021 tog alltså de nio Östersjöländerna ett nytt beslut om vad som måste göras för att förbättra Östersjöns miljö. Planen berör övergödning, biodiversitet, farliga kemikalier och skräp, samt havsbaserade aktiviteter som till exempel sjöfart.

De mål som sattes i den tidigare versionen av planen har bara nåtts i viss mån. Åtgärdstakten skiljer sig åt, inte bara bara mellan olika områden utan även mellan länderna. Över lag är det en bra bit kvar till att nå målen. 

De Helcom-ledda processerna att ta fram förslag på en ny handlingsplan har skett i nära samverkan med många forskare och andra aktörer. Flera forskare från Östersjöcentrum har medverkat. Vad tycker man nu om det färdiga resultatet? Vilka är styrkorna och vilka är svagheterna? 

Välkomna på webbinarium för att höra forskarnas reflektioner kring nya BSAP!

 

Medverkande forskare:

Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Henrik Svedäng, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Emma Undeman, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Praktisk information

Webbinariet hålls på svenska och sänds på det här webbsidan den 17 februari 2021, kl 8.30-9.15 (CET, lokal tid i Sverige).

Ingen registrering behövs.

Webbinaret kommer att spelas in och kan ses i efterhand på samma webbsida. 

 

Läs mer

Läs vårt nya faktablad som beskriver den vetenskapliga grunden för den del av Baltic Sea Action Plan som rör övergödning, och hur den politiska visionen om ett friskt Östersjön kan uppnås genom högsta tillåtna tillförsel av näring (Maximum allowable inputs, MAI) för varje delbassäng och de nationella taken för näringstillförsel (National input ceilings, NIC): 

Understanding how eutrophication is quantified in the HELCOM BSAP

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier som Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.