Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation: Jakob Ulenius

Disputation

Datum: fredag 2 september 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet

Jakob Ulenius disputerar den 2 september på sin doktorsavhandling med titeln: Maskulinitetens mening. En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen.

Paul Cezanne
Avhandlingsframsida, detalj

Disputationen äger rum den 2 september, kl. 13.00 i Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Stockholm. 

Opponent: Professor Gudrun Olsson, Strömstad akademi

Handledare: Professor Gunnar Karlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Andra handledare: Docent Robert Ohlsson, samt lektor Petra Roll Bennet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Disputationen kommer att hållas på svenska. 

Full information i DiVA

Läs mer om studien på vår forskningswebb

 

Avhandlingsbeskrivning

Syftet med studien är att klargöra maskulinitetens mening så som den framträder i den psykodynamiska psykoterapeutiska situationen. Studien bygger på 27 djupintervjuer med patienter respektive psykoterapeuter vilka analyserats med en fenomenologiskt utarbetad metod. Resultatet presenteras i form av två meningsstrukturer; en för patientens upplevelse av maskulinitet respektive en för psykoterapeutens upplevelse. Slutligen har dessa två meningsstrukturer jämförts i syfte att belysa gemensamma drag och skillnader.