Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sommarkurs: Marinekologi

Viktiga datum

Datum: tisdag 15 mars 2022

Tid: 00.01 – 23.59

Läs Marinekologi vid Kristineberg marina forskningsstation i Fiskebäckskil på västkusten i sommar. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap. Sista ansökningsdatum är 15 mars.

Kursen behandlar populationsekologi, mellanartsinteraktioner, samhällsekologi och systemekologi.

I kursen tas också upp hur människans resursutnyttjande påverkar den marina näringsväven och hur naturliga och av människan orsakade störningar förändrar de marina ekosystemens produktionsförmåga.

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi 15 hp/Gener, celler och populationer 15 hp, Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp, Fysiologi 15 hp samt Ekologi och artkunskap 15 hp.

Läs mer om kursen och sök, senast 15 mars inför sommarterminen