Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sommarkurs: Studera ekohydrologi i Grekland

Viktiga datum

Datum: tisdag 15 mars 2022

Tid: 00.01 – 23.59

Kursen Ekohydrologi är en sommarkurs på avancerad nivå med en fältresa till forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland och behandlar teori och fältbaserade experiment för ekohydrologi. Sista ansökningsdag: 15 mars.

Genom kursen får du lära dig om ekohydrologi som innefattar mätning av förändringar i landskapets vattenflöden, vattenburna ämnes- och föroreningsflöden, interaktioner mellan hydrologiska system och ekosystem och risker för miljö, ekosystem och ekosystemtjänster.

Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans behandlas genom att använda NEO i Grekland som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position.

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp i ett naturvetenskapligt ämne eller i en kombination av två naturvetenskapliga ämnen där kurser om minst 7,5 hp hydrologi ska ingå. Alternativt 15 hp från Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser.

Läs mer om kursen och sök, senast 15 mars inför sommarterminen