Om centret

KRC stödjer kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Stödet till kemilärarna omfattar bl.a. att utarbeta och ge tips om experiment och andra undervisningsmaterial, att ge råd om säkerhetsfrågor och kemiska frågor, att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare, samt att främja ökade kontakter mellan skolan och kemibaserad industri.

Hör av dig till krc@krc.su.se om du saknar något specifikt.

 

Informationsbrev och kompendier

KRC ger sedan 1995 ut tidskriften Kemilärarnas informationsbrev. Ett fysiskt ex i pappersformat skickas ut till alla skolor i Sverige och den finns även här på hemsidan i pdf-format för nedladdning. Det senaste numret hittar du här.  KRC Informationsbrev 2023 nr 1 (10573 Kb)

Under årens lopp har KRC även gett ut "Kemiskafferiet" för lärare i årskurs 1-6 och ett antal kompendier. Nedan hittar du dessa som nedladdningsbara pdf-er. 

Bakgrund

Under 2002 höll KRC fortbildning för lärare i lägre åldrar. Kursen togs väl emot och uppgick senare i lärarutbildningen på flera högskolor/universitet.

Om du är intresserad av att bidra till den pågående revideringen av Kemiskafferiet (2023) är du välkommen att höra av dig till jenny.olander@krc.su.se

Innehåll

Kompendiet i sin helhet:  Kemiskafferiet (14841 Kb)

Kompendiet (från 2002) är uppdelat i tio moduler, som var och en innehåller kemididaktik, teori, elevexperiment samt lärardemonstrationer.

  1. Allmänt om naturvetenskap, sortering, luft och gaser. 
  2. Förståelse för materien och dess tillstånd. Vatten och luft, begreppskartor, concept cartoons. 
  3. Kemins historia, experiment med atomer och joner. Fair test. 
  4. Svårlösliga och andra salter. Rena och separera. 
  5. Hur håller allt ihop? Lika löser lika. 
  6. Bränslen, batterier och energi. Kemi förr och nu. 
  7. Vad är det som brinner? Om kol och kolföreningar. Kemisk ordlista. 
  8. Syror och baser, pH. 
  9. Om polymerer.
  10. Om bläck och skrivmaterial. 

Ett formativt arbetssätt, verklighetsnära undervisning med fokus på praktiska förmågor (1235 Kb)

Kompendiet ger många exempel på olika arbetssätt för kemiundersvisningen med praktiska exempel.
Författare: Malin Nilsson.
 

Ett papper om massa och massa om papper (11967 Kb)

Detta kompendie innehåller bl.a. information om hur man gör papper och pappersmassetillverkning.
Kompendiet delades ut till alla grundskolor när det var nytt och har därefter uppdaterats.
Målgrupp: Grundskolan
Författare: KRC.


Från raff till rengöring - basmaterial (17932 Kb)     

Från raff till rengöring - fördjupningsmaterial (8720 Kb)

Ett material om petrokemisk industri på Sveriges västkust. Följ oljans väg genom raffinaderiet och genom petrokemikomplexet i Stenungsund. För dig som vill ha ut mer av organisk kemi och oljebearbetningen.
Författare: Magnus Gustafsson
Medförfattare: Ebba Wahlström, Manfred Börner m fl.
 

Kardborreprojektet (645 Kb)

Kardborreprojektet kom till på initiativ av Bengt Johansson, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning. Iden var ett samarbetsprojekt mellan de olika nationella centrumen för naturvetenskap, matematik och teknik som skulle visa på hur matematik kan vara ett stöd för ökad måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik samt vice versa. Projektet var tänkt för grundskolan.
 

Kemin i maten (1058 Kb)

Ett material om kemin i maten. Kompendiet innehåller både teoritext och ett 30-tal laborationer.
Varför är brödet så poröst och gyllenbrunt? Vad är det som gör degen elastisk? Vad menas med glutenallergi?
Varför är filmjölken tjock? Varför blir det skinn på mjölken? Vad finns det i osthålen?
Varifrån kommer köttets olika färger? Hur kan biffen möras? Varför blir äpplet brunt?
Målgrupp: Alla lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.
Författare: Ulla Sandberg och Ebba Wahlström.
 

Laborera på klimat för alla åldrar (1529 Kb)

Experimentera mera på klimat för högstadiet och gymnasiet (1954 Kb)

Två kompendier med laborationer som handlar om klimatet. Ett med enklare försök och ett som lämpar sig för högstadiet och gymnasiet.
Målgrupp: Lärare för grundskolan
Författare: Karin Axberg och Viviann Långvik.
 

Moderna_material (435 Kb)

Om plaster, linser, Kewlar, Teflon, kompositer, keramer, zeoliter, minnesmetall, lysdioder,
hybridbatteri. Teknikutvecklingen har skett med hjälp av sofistikerade material som kemister,
tekniker, fysiker, metallurger etc. planerat och tagit fram.
Kompendiet ger dig och eleverna bakgrund till dessa material och ger en möjlighet till lite annorlunda experiment att använda som utgångspunkt för diskussioner i undervisningen.
Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Författare: KRC.
 

Piller, pulver och plåster (1286 Kb)

Kompendiet innehåller många laborationstips på temat receptfria läkemedel, hälsoprodukter, apoteksvaror och biologiska funktioner för både grundskolan och gymnasiet. Det innehåller också ett avsnitt om läkekonstens historia.
Målgrupp: Gymnasiet och delvis högstadiet
Författare: Karin Axberg, Vivi-Ann Långvik och Ulla Sandberg.
 

Om världen barn utforskar sin omvärld (527 Kb)

Kompendiet ger förslag på hur man kan undervisa om kemin i världen omkring oss. I materialet synliggörs: ett historiskt perspektiv, det naturvetenskapliga arbetssättet, jord, luft, vatten och eld och produktiva frågor. Målgruppen är lärare i årskurserna F-6. Författare: Vivi-Ann Långvik, Britt Jakobsson, Bodil Nilsson och Christer Ekdahl.
 

Vad kan Harry Potter om kemi (463 Kb)

Vad kan Harry Potter om kemi?
J.K.Rowling skriver om Harry Potter och vad han lär sig på ”häx”-skolan. Här kan du läsa om
och göra några av hans experiment.
Bearbetat av KRC från Journal of Chemical Education volym 83 nummer 10 Oktober 2006 sid. 1479.
 

Öppna laborationer (292 Kb)

Kompendiet innehåller laborationer som inspirerar till ett öppnare arbetssätt för både grundskola och gymnasiet. För varje förslag till uppgift finns en "elevsida" att kopiera till eleverna. Det finns även en "lärarsida" med kommentarer om vilka förkunskaper eleverna kan behöva, vilket material man kan förutse att eleverna kan fråga efter, redovisningsmetoder och olika alternativ.
Målgrupp: högstadiet och gymnasiet
Författare: Ebba Wahlström.

 

 

Om Kemilärarnas resurscentrum

Agnes Rinaldo Matthis, Svenska Kemisamfundet

Alexander Alsén, Mörbyskolan, Danderyd

Carl-Johan Rundgren, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Jon Olsén, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet

Daniel Daley, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jessica Sjönell, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM)

Karolina Broman, ordförande, Svenska Kemisamfundet, Institutionen för naturvetenskapsämnenas och matematikens didaktik, Umeå Universitet

Lars Eriksson, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet

Pauline Lönn, Fornuddens skola, Tyresö

Kemilärarnas resurscentrum, KRC, är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms universitet, verksamt sedan 1 juli 1994. KRC har nära kontakter till Svenska Kemisamfundet och näringslivets branschorganisationer.

Stadgar för Kemilärarnas resurscentrum (85 Kb)

 

Samverkan

Svenska Kemisamfundet

Svenska Kemisamfundet är med i KRCs styrelse och stödjer kemiundervisningen och skolan på flera olika sätt. 

Svenska Kemisamfundet

Svenska Nationalkommittén för kemi (NKK)

I olika projekt samverkar KRC med NKK.

natkomkemi.s

Kemilärarnas resurscentrum samarbetar kontinuerligt med nationella resurscentrum för biologi och fysik. Det handlar exempelvis om naturvetenskaplig undervisning för grundskolans yngre åldrar och utveckling av stödmaterial för systematiska undersökningar.

Nationellt centrum för biologiundervisning (Bioresurs)

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

Samverkan med CETIS, NATDID och NRC är av mer övergripande karaktär.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan (CETIS)

Nationellt centrum för Naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Skolverket träffar regelbundet representanter för alla de nationella resurscentrumen och samverkar på olika sätt, bland annat genom gemensamma fortbildningsinsatser.

Styrdokument grundskolan

Kursplan i kemi (Lgr22)

Kommentarmaterial till kursplanen i kemi (Lgr22)

Styrdokument gymnasieskolan

Ämnesplan kemi (revideras under 2023)

Stöd för undervisning

Lärportalen - moduler för Naturvetenskap (Skolverket)

Innovations- och kemiindustrierna (IKEM)

IKEM är en del i KRCs styrelse. De erbjuder en rad olika stödmaterial för skolans kemiundervisning IKEM - IKEM Skola

Metallindustrin

KRC deltar i projektet KOMPLÄTT 2 som handlar om lärarfortbildning och andra samverkansåtgärder med syftet att bidra till kompetensförsörjning till metallindustrin.

Andra organisationer

Föreningen Lärare i matematik, naturvetenskap och teknik (LMNT)

LMNT är en förening för lärare och med lärare. De publicerar tidningen LMNT-nytt fyra gånger om året, ger webbinarier, bidrar till olika aktiveteter, däribland vetenskapstävlingar. LMNT - l

 

 
På denna sida