Kriminologiska institutionen är kritiska till regeringens förslag

Kriminologiska institutionen avvisar förslaget om att frihetsberövande påföljder för unga ska verkställas vid fängelser samt införandet av en ny fängelselag för unga. Institutionen instämmer i det särskilda yttrande som bilagts utredningen genom ledamoten Tove Björnheden, chefsjurist och bitr. avdelningschef vid Barnombudsmannen. Till dessa synpunkter, som kortfattat redogörs för inledningsvis, kan ytterligare invändningar göras.

Kriminologiska institutionen är starkt kritiska till förslaget: "Det presenteras heller inget övertygande underlag som stärker antagandet att en sådan ordning skulle ha den önskade effekt på återfall som görs gällande". 

Slutsats

"Kriminologiska institutionen avvisar förslaget om att frihetsberövande påföljder för unga ska verkställas vid fängelser samt införandet av en ny fängelselag för unga som framförs i betänkandet En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga."

Remissvaret har beretts av Tove Pettersson, professor.

Kriminologiska institutionens styrelse har fattat beslut per den 2023-11-09. 
 

Läs hela remissvaret till SOU 2023:44 här.