Stockholms universitet

Fattigdom mer än bara materiell nöd

FILM OM FORSKNING. Många uppfattar fattigdom som en fråga om materiell nöd, att inte ha tak över huvudet eller att inte ha mat för dagen. Men i Sverige i dag är sådan materiell nöd extremt ovanlig. Det visar den årliga Levnadsnivåundersökningen, som genomförts i Sverige sedan 1968.

 

 

– I rika länder som Sverige brukar vi forskare se på fattigdom på ett annat sätt. Vi ser till levnadsnivå. Vilka resurser behöver människor för att kunna delta i samhället på samma villkor som andra? Vilka resurser behöver man för att kunna styra och forma sitt liv i den riktning man vill? Det behöver inte vara resurser av ekonomisk natur. Det kan vara kunskaper, att känna sig trygg och säker, eller att ha psykisk och fysisk ork, säger Carina Mood, professor i sociologi vid Stockholms universitet, som forskar om fattigdom, ojämlikhet och integration.

Här finns alla de 17 hållbarhetsfilmerna

Hållbarhetsmål 1: Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Läs mer om de globala målen

Läs mer om Carina Moods forskning