Stockholms universitet logo, länk till startsida

Carina MoodProfessor

Om mig

Carina Mood är professor vid SOFI. Hon forskar om integration, fattigdom, ojämlikhet, intergenerationell överföring av resurser, och barns och ungas levnadsvillkor och välfärd. Carina tillhör levnadsnivå(LNU-)gruppen på SOFI och leder forskningsprogrammet Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige. Hon leder också projektet Ekonomiska resurser och sociala relationer bland barn och unga samt det internationella projektet IntegrateYouth.

Hon är affilierad till Institutet för Framtidsstudier där hon leder forskninsprojektet YOUNGWORK, och hon är även aktiv i det internationella CILS4EU-projektet.

För mer information om min forskning, se den engelska sidan (menyn till vänster).

Bidrag till den svenska samhällsdebatten:

November 2022: Vi har lanserat en hemsida med fakta om ungas integration

Oktober 2022: Boken Integration bland unga: En mångkulturell generation växer upp har publicerats och kan laddas ner här. En artikel om våra resultat på DN Debatt finns här.

September 2022: Vi skriver om vad fattigdom är i Socialmedicinsk tidskrift.

Mars 2022: Vi skriver en text (Integrating young migrants) i en rapport till Nordiska ministerrådet om hur man bäst kan hjälpa barn och unga som flytt Ukraina.

Oktober 2021: Vi skriver om barnfattigdom på DN Debatt.

Mars 2019: Den nya fattigdomen, vårt häfte i RJ:s årsbox 2019, finns här.

Augusti 2018: Vi publicerade en debattartikel i SvD om ensamhetens utveckling i Sverige som kan läsas här. Denna är en kortad version, och ursprungsversionen kan läsas här.

 

Forskningsprojekt