Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Carina MoodProfessor

Om mig

 

Carina Mood är professor vid SOFI. Hon forskar om fattigdom, ojämlikhet, integration, intergenerationell överföring av resurser, och barns och ungas levnadsvillkor och välfärd. Carina tillhör levnadsnivå(LNU-)gruppen på SOFI och leder forskningsprogrammet Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige. Hon leder också projektet Ekonomiska resurser och sociala relationer bland barn och unga samt det internationella projektet IntegrateYouth.

Hon är affilierad till Institutet för Framtidsstudier där hon koordinerar forskningsprogrammet YOUNG och leder forskninsprojektet YOUNGWORK, och hon är även aktiv i det internationella CILS4EU-projektet.

För mer information, se den engelska sidan (menyn till vänster).

Mars 2019: Den nya fattigdomen, vårt häfte i RJ:s årsbox 2019, finns här

Om ensamhetens utveckling i Sverige: Vi publicerade en debattartikel i SvD som kan läsas här. Denna är en kortad version, och ursprungsversionen kan läsas här.