Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarnas varning: Dumpning av förorenat sediment kan sprida ut gifter i ekosystemet

Vid Östersjöcentrums senaste Baltic Breakfast, om dumpning av förorenade muddermassor, berättade forskarna Anna Sobek, professor i miljökemi och Peter Bruce, fil.dr. i miljövetenskap, om hur dumpningen hotar livet i havet. Idag rapporterar Dagens Nyheter, Sveriges radio och TT Nyhetsbyrån om forskningen.

I mars i år skrev miljöforskaren Peter Bruce en policy brief för Östersjöcentrum, om de dispenser som ges för dumpning till havs. Policy briefen uppmanar till att hänsyn ska tas till föroreningars potentiella ekologiska effekter på miljön och att risken för spridning av föroreningar från massorna ska beaktas.

Läs Östersjöcentrums policy brief här

Frukostseminarium om dumpningen av muddermassor

Policy briefen baseras på ny kunskap från Peter Bruces avhandling A Deep Dive into Sediments: Exploring approaches to assess environmental risks and achieving environmental goals in management of contaminated sediments in Sweden, 2021. För att ge allmänheten en större chans att kunna ta del av kunskapen, bjöd Östersjöcentrum in till ett seminarium på temat, inom seminarieserien Baltic Breakfast.

– Det är viktigt att vi använder gränsvärden som relaterar till risken för ekologiska effekter [...]. Vi behöver också i större utsträckning beakta effekterna på den lokala miljön, inte minst i ljuset av den planerade utbyggnaden av våra kustnära vatten, där dumpningsplatserna ofta är belägna, sa Peter Bruce på Östersjöcentrums Baltic Breakfast.

Här kan du ta del av seminariet

Allt liv på botten dör

Dumpning av muddrat sediment påverkar havsmiljön på flera olika sätt. Om sedimenten är förorenade innebär dumpningen ytterligare miljörisker. Illustration: Elsa Wikander/Azote

Nu går forskarna ut i media med sin varning: svenska myndigheter ger dispens för dumpning på alldeles för lösa grunder. I intervjun med DN förklarar professor Anna Sobek att de långlivade och starkt giftiga ämnen lagrats i bottensedimenten efter tidigare utsläpp, såsom PCB, DDT, TBT, dioxiner och olika tungmetaller. Dessa ämnen förs med i dumpningen av sediment på nya platser i havet. Men det är inte det enda problemet med dumpningen. Muddermassorna begraver också livet där de dumpas.

– Antingen krossas eller kvävs det, eller så begravs det så djupt att det inte kan gräva sig ut igen och få tag på mat, säger Peter Bruce till DN om vad som händer med livet på botten när dumpningsmassorna hälls ut.

Artikeln i Dagens Nyheter plockades också upp av TT Nyhetsbyrån och spreds genom många andra medier, exempelvis SR Ekot, Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Läs dagens artikel i DN här

Hör nyheten på Ekot: Giftigt bottenslam dumpas i havet

Aftonbladet: Giftigt slam dumpas i Östersjön