Stockholms universitet

Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

All materia på jorden och i universum är uppbyggd av elementarpartiklar som funnits sedan strax efter Big Bang. Wallenberg Scholar Sara Strandberg studerar hur partiklarna interagerar med varandra. Med hjälp av data från partikelkollideraren LHC i CERN fördjupar hon kunskapen om Higgsbosonen och dess roll i fysikens standardmodell.

Sara Strandberg
Foto: Markus Marcetic/KAW

Sara Strandberg är Wallenberg Academy Fellow/Wallenberg Scholar.

Läs hela artikeln på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webb.