Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hör Åsa Wikforss prata om forskarens roll i demokratin

Fredag 28 maj är Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien, en av talarna vid webbinariet God forskningssed från olika perspektiv. Webbinariet som anordnas av Stockholm trio riktar sig till alla som är intresserade av forskningsetiska frågor – studenter, doktorander, forskare, administrativ personal och ledning.

Åsa Wikforss är en av talarna på God forskningssed från olika perspektiv.
Åsa Wikforss är en av talarna på God forskningssed från olika perspektiv. Foto: Niklas Björling


Åsa Wikforss har, med den rörlighet digitaliseringen medger, på morgonen varit med på en konferens i Zagreb och släpper ut hunden medan hon pratar om sin roll på webbinariet God forskningssed från olika perspektiv och vad hon kommer att beröra där.
— Jag kommer in lite från sidan. Jag är intresserad av forskarens roll i demokratin och kommer att tala om det. Att forskaren ska komma med underlag men inte försöka påverka besluten. Om vikten av att skilja på forskning och politik. Forskare är ju inte folkvalda.
Det råder ingen tvekan om att ämnet engagerar Åsa Wikforss och att utrymmet för att peta in följdfrågor är litet spelar ingen roll då hon själv utvecklar och fördjupar.
— Forskningsetik är viktigt för att forskaren har makt. Man lyssnar till vad forskarna säger och med makt kommer ansvar. Det är extremt viktigt att det är korrekt gjort. Att inte ägna sig åt cherry picking, att inte låta viljan att få fram ett visst resultat styra. Forskaren kan visa på vad som händer om man ökar eller minskar arbetslösheten men beslutet att göra det ena eller andra är politikens.

 

Vikten av institutioner

Behovet av ett fast system är extremt viktigt. Åsa Wikforss betonar institutionernas roll. Behovet av att som forskare få kritik och att tvingas ta den till sig. Vikten av att lyssna på invändningar och hur alla kämpar med, och måste kämpa mot, bekräftelsebias. Här kommer hon också in på forskaren i det offentliga samtalet. Om av att vara tydlig med vad som är ens expertisområde. Om att skilja på sin forskning och sina åsikter. Om att vara tydlig med glappet mellan forskning och politik.
— Forskare måste sköta sig. Inte ägna sig åt hat och hot. Saklighet framför retorik.
Avslutningsvis pratar hon om vikten av forskningens frihet. Säger att alla begränsningar är farliga. Men pekar också på att det kan finnas etiska dilemman i friheten. Forskningen kan visa på saker vi kanske inte vill veta. Ansvaret för vad hon benämner som farlig kunskap. Om tanken på att en forskare skulle återuppfinna smittkoppor.

 

Mer information om webinariet

Utöver Åsa Wikforss medverkar andra spännande forskare vid webbinariet och pratar om exempelvis värden i vetenskapen och akademiskt författarskap. Läs mer om God forskningssed från olika perspektiv här.
Webbinariet kommer att vara på engelska.
Direktlänk till anmälan: https://www.kth.se/form/stockholmtrio-webinar-research-ethics-28-may-2021
Läs mer om universitetsalliansen Stockholm trio.