Stockholms universitet

Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern.

Fem glada elever
Foto: Intensivsvenska

Modellen ger förutsättningar för

  • en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet
  • ökad måluppfyllelse och
  • bättre genomströmning.

Modellens giltighet och användbarhet har testats genom implementering och utprövning i tre olika faser (tre hela läsår). Över 100 lärare och 900 elever i 50 klasser har varit involverade i implementering och fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete.

Den inledande projektperioden har bestått av ett utvecklingsprojekt – Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska – vilket har pågått under fyra år, 2016–2020.

Det är dags att vi forskare och lärare i Intensivsvenska nu börjar att dela med oss mer systematiskt av erfarenheter och lärdomar. Gå in på intensivsvenska.se och titta under fliken Rapporter och resurser om du vill läsa om vad vi har gjort, varför vi har gjort som vi har gjort, hur vi har gjort och vad det har resulterat i.

Intensivsvenska har nu gått in i en ny fas. Vi utforskar nya former för samverkan tillsammans med både gamla och nya skolor. Mer information finns under fliken Intensivsvenska 2.0.

intensivsvenska.se

 

Ämnesplaneringar och särskilda satsningar som ordförråd och studiemedvetenhet

Stommen i Intensivsvenskamodellen är ämnesplaneringarna, som är struktureringar och konkretiseringar av kursplanernas (Lgr 11) övergripande mål, centrala innehåll och kunskapskrav.

Utöver ämnesplaneringarna har projektet arbetat med ett antal särskilda satsningar. Två av dessa – ordförråd och studiemedvetenhet – är ämnesöverskridande, vilket innebär att lärare i alla ämnen involveras. Satsningarna bidrar till naturliga och produktiva samarbeten både inom och mellan ämnen.

De andra särskilda satsningarna är knutna till ämnet svenska som andraspråk och rör grammatik, uttal och litterarisering, och skönlitteratur och läsning.

Rapporter och resurser

 

Konferenser, föredrag och seminarier

Projektmedarbetare deltar i kontinuerligt i konferenser och symposier med föredrag, workshoppar eller seminarier i en rad olika sammanhang och för skilda målgrupper.

Utåtriktad verksamhet

 

Kontakt

info@intensivsvenska.se

Maria Lim Falk

Tomas Riad

Helena Bani-Shoraka

Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka
Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. (Foto: Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, Pia Nordin)

Publicerad på vår webbplats 2020-10-12/2021-08-17.