Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kurser om Ukraina öppna för anmälan

Anmälningsperioden inför höstterminen 2022 pågår för fullt. Bland Stockholms universitets stora kursutbud finns två kurser med anknytning till Ukraina.

Det är Slaviska avdelningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska som ger kurserna. Sista dag att anmäla sig är den 19 april.

Ukraina igår och idag, 7,5 hp

Kursen ger en översikt över Ukrainas historia från den första statsbildningen på 700-800-talen fram till våra dagar. Den ger en bred bakgrund till dagens politiska och kulturella situation i Ukraina och belyser även aspekter som litteratur och språk. Den senaste politiska utvecklingen ägnas ett stort utrymme. Det här är en kurs för den som bättre vill förstå dagens Ukraina.

Läs mer om kursen Ukraina igår och idag

Ukrainska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp

Det här är en kurs på avancerad nivå, riktad till studenter som redan har mycket goda kunskaper i ett annat slaviskt språk (exempelvis polska, ryska eller tjeckiska). Kursen ger grundläggande kunskap, samt övar läsförmåga, i ukrainska. För behörighet krävs kandidatkurs i ett slaviskt språk, 30 hp samt Engelska 6.

Läs mer om kursen Ukrainska som ett andra slaviskt språk

Planer på nybörjarkurs

Slaviska avdelningen har även planer på att ge en nybörjarkurs i ukrainska på grundnivå, med enbart grundläggande behörighet som antagningskrav. Förhoppningen är att kunna ge “Ukrainska I, 30hp” med start våren 2023.

Läs mer om Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Loppmarknad i Kiev.
En loppmarknad i Kiev i Ukraina. Foto: Gamma-man/Mostphotos