Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ukraina igår och idag

Den första östslaviska statsbildningen uppstod på ukrainskt territorium på 700-800-talen. Det geografiska läget har lett till komplexa historiska skeenden. Först efter kommunismens fall blev Ukraina en självständig stat. Kursen ger en bred bakgrund till dagens politiska och kulturella situation i Ukraina och belyser även aspekter som litteratur och språk. Den senaste politiska utvecklingen ägnas ett stort utrymme.