Stockholms universitet

Lydia Wistisen skriver om ”Barnboken i skräpocen" i en ny antologi om oro och framtidstro

Antologin ”På tværs af Norden - Økokritiske strømninger i nordisk barn- och ungdomslitteratur” är en del av de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur ”LØFTET”. I ett unikt nordiskt samarbete bidrar författare, forskare och illustratörer till antologin. Lydia Wistisen är forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

Lydia Wistisen. Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Texterna i antologin diskuterar miljötemat i barn- och ungdomslitteratur, som kommer till uttryck i både oro, framtidstro och ekokritik.

I sin artikel ”Barnboken i skräpocen: en undersökning av relationen mellan natur, kultur och skräp i Linda Bondestams Mitt bottenliv (2020)” analyserar Wistisen hur naturen framställs av Bondestam som både ömtålig och full av livskraft.

I barn- och ungdomsböcker möter vi klimathjältar och historier om naturen. Läs antologin om de ekokritiska strömningarna, som är publicerad här!

Läs mer om Lydia Wistisens forskning