Stockholms universitet logo, länk till startsida

Martin Wiklund intervjuad i Memento

Den idéhistoriska kursern Dödens idéhistoria, med Martin Wiklund som kursansvarig lärare, uppmärksammas i magasinet Memento.

Kursen, som gick första gången hösten 2019, har varit en av de mer populära kvällskurserna vid Institutionen för kultur och estetik. Läraren Martin Wiklund har själv forskat på hur Ingmar Bergman har skildrat döden i sina filmer.

Med ett historiskt perspektiv blir den syn vi har på döden idag tydligare, vilket gör det lättare att reflektera över den.

Martin Wiklund

Memento ges ut av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer och är ett magasin om livet och döden.

Dödens idéhistoria är en grundkurs som går på kvällstid varje termin. Genom en serie nedslag i den västerländska idéhistorien belyser kursen olika aspekter på hur döden har tänkts, påverkat, bortjagats eller konfronterats från antiken till våra dagar.

Till kurshemsidan

 

Om Martin Wiklund

Martin Wiklund
Martin Wiklund.

Martin Wiklund är docent och universitetslektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar på teorihistoria och historieteori, historiemedvetande och historiografi, modern politisk idéhistoria i Sverige, modernitetskritik och modernitetsberättelser samt filosofihistoria. Martin Wiklund undervisar på grund- och avancerad nivå.

Mer om hans forskning