Stockholms universitet

Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS)

Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning initierad av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar.

Glada unga människor står på rad. En glad kvinna i mitten tittar på en av de andra.
Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos

Många interprofessionella sammanhang i arbetslivet förutsätter kommunikativ kompetens och en förståelse för andra professioner. Dagens mångspråkiga samhälle också ställer särskilda krav på att all kommunikation ska ske med samma tillförlitlighet.

Genom att vi arrangerar interprofessionella samövningar redan under utbildningstiden får studenter på olika utbildningar nu möjlighet att genomföra och leda samtal med hjälp av tolk. Tolkstudenter, som i sin profession dagligen kommer att möta personer från olika professionella fält och i många verksamheter, får här möjlighet att öva tillsammans med nästan färdigutbildade personer inom olika professioner.

Utgångspunkten är att kommunikation som sker med hjälp av tredje part – en tolk – är en högspecialiserad färdighet som kräver övning. Under samövningarna övar studenter tillsammans och under översyn av lärare genom olika typer av rollspel. Reflektion på individuell basis och i grupp löper som en röd tråd genom dessa övningar. Kursansvariga lärare och forskare på respektive utbildning bidrar till att anpassa övningarna till olika stora grupper och på plats respektive på distans.

Erfarenheterna från dessa interprofessionella samövningar och metodutvecklingsarbetet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. I arbetet ingår flera samarbetspartners, för närvarande läkarprogrammet på Karolinska Institutet och socionomprogrammet på Linnéuniversitetet.

 

Kontakt

För mer information om MIS kontakta:

Helena Bani-Shoraka

Magnus Dahnberg