Stockholms universitet

Närliggande stjärna blottar unik exoplanet

Under en observation av två planeter runt en närliggande stjärna fick rymdteleskopet CHEOPS oväntat syn på hur en tredje planet passerade framför stjärnan. Planetens passage avslöjar nya detaljer om en sällsynt planet utan känd motsvarighet.

Europeiska rymdorganisationen ESA:s rymdteleskop CHEOPS har som främsta uppgift att undersöka redan kända så kallade exoplaneter, alltså planeter som kretsar runt andra stjärnor än solen.

Exoplanet
Exoplanet. Illustration: ESA

Nu har för första gången rymdteleskopet avslöjat att en exoplanet med en omloppstid på över 100 dygn passerar framför sin ljusstarka stjärna, enligt en kommande studie i Nature Astronomy. Stjärnan är tillräckligt ljus för att kunna ses med det blotta ögat.

– Bara en bråkdel av exoplanetsystemen är orienterade så att dess planeter går framför sin stjärna. Att hitta ett sådant runt en så närbelägen och ljusstark stjärna är ett riktigt fynd. Bara två liknande system har hittats hittills, och ingen med planet av lika lång omloppstid, säger Alexis Brandeker, docent vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, som är en av artikelförfattarna och som har deltagit i de dataanalyser som studien är baserad på.

Som vår egen sol

Den nyfunna exoplaneten kretsar kring stjärnan, nu2 Lupi. Stjärnan är av samma typ som vår egen sol och befinner sig på 46 ljusårs avstånd, vilket ur astronomisk synvinkel är i solens omedelbara grannskap. Från mätningar av stjärnans rörelse är det sedan tidigare känt att stjärnan har tre planeter, med beteckningarna b, c och den nu observerade d, med omloppstider på 12, 28 respektive 107 dygn. 

– Vår plan var att observera passager av planeterna b och c för att karakterisera dem bättre, men under observationen av planet c såg vi detta fantastiska: en oväntad passage av planet d, som ligger betydligt längre ut i systemet, säger Laetitia Delrez från universitetet i Liège, Belgien, som leder studien.

Sällsynta passager

Chansen att en planet ska passera framför sin stjärna minskar ju längre från stjärnan planeten kretsar. För en planet på samma avstånd som planet d är det bara i ett av hundra planetsystem man kan förvänta sig att se en passage. Samtidigt är de avlägsna planeterna bland de mest intressanta att studera, eftersom de ofta är mer lika de vi ser i vårt eget solsystem, där planet d skulle ligga strax utanför Merkurius bana.

Exoplaneter som passerar framför sin stjärna möjliggör detaljerade studier av deras atmosfär, bana, storlek och inre struktur. Med hög noggrannhet kunde forskargruppen mäta storleken på planet d till 2,5 gånger jordens radie. Genom att kombinera CHEOPS observationer med tidigare mätningar av stjärnans rörelse kunde man beräkna planeternas medeltätheter och därmed uppskatta vad de kan bestå av. Planet b fanns till störst del vara en stenplanet, medan planet c och d antagligen innehåller betydligt mer vatten än man kan hitta på jorden, med en tjock atmosfär av väte och helium. Vattnet är dock inte i flytande form utan finns som antingen högtrycks-is eller het ånga.

– Kombinationen av ljusstark stjärna och långperiodisk planet gör detta system enormt spännande – särskilt planet d är exceptionell utan känd motsvarighet och säkerligen ett gyllene objekt för framtida studier, säger medförfattare David Ehrenreich från Geneves universitet, Schweiz.

Ska studeras vidare

Redan nu kan man tänka sig att leta efter ringar eller månar runt planeten, enligt Alexis Brandeker.

– Annars är ett naturligt nästa steg att göra en närmare karakterisering av atmosfären genom de större rymdeleskopen Hubble och det framtida James Webb Space Telescope som planeras skjutas upp i höst, säger han.

Mer om studien

Artikeln Transit detection of the long-period volatile-rich super-Earth Nu2 Lupi d with CHEOPS av Delrez, L. et al. (2021) är under publicering i tidskriften Nature Astronomý.
CHEOPS, står för Characterising ExOPlanet Satellite. Det är ett rymdteleskop vars främsta uppgift är att undersöka redan kända exoplaneter, alltså planeter som kretsar runt andra stjärnor än solen. CHEOPS leds av den europeiska rymdorganisationen ESA i samarbete med Schweiz med bidrag från 10 andra länder, däribland Sverige. I Sverige deltar institutioner från Chalmers, Lunds universitet samt Stockholms universitet.

Här finns en video om CHEOPS på svenska.


Här finns en video om CHEOPS på engelska.