Stockholms universitet logo, länk till startsida

"Räknefel ledde till överfiske" - Henrik Svedäng i Vetenskapsradion på djupet

Om sillen försvinner får större rovfiskar, sjöfågel och säl matbrist. Balansen i havet rubbas, om det berättar senaste avsnittet av Vetenskapsradion på djupet. Sillen är en hörnpelare i Östersjöns ekosystem, förklarar Östersjöcentrums Henrik Svedäng i en intervju i programmet.

I Skansens Baltic Sea Science Center möts docent i marinbiologi Henrik Svedäng och Vetenskapsradion på djupets reporter Sara Sällström, omgivna av sillstim. Här berättar Henrik Svedäng om sillens betydelse för hela havets ekosystem och hur fisket har tärt på bestånden. Sillen är länken mellan de mindre och de större organismerna och är en hörnpelare i Östersjöns ekosystem.

Kustfiskare och fritidsfiskare har i flera år larmat om att de stora sillindividerna försvinner och forskningen konstaterar att en trolig orsak är storskaligt fiske. Henrik Svedäng förklarar hur sillens lekbiomassa har kraftigt överskattats till att vara dubbelt så stor som den egentligen var. För höga fiskekvoter har satts och nedgången av sillbeståndet blivit än mer drastisk. I centrala Östersjön upp till Ålands hav har sill/strömming minskat med 80 % de senaste fyrtio åren. Ingen vet vad som händer om sillen försvinner, därför är minskningen mycket oroande:

Vad händer med Östersjön om man rycker undan en sådan hörnsten som sillen är?

säger Henrik Svedäng i programmet.

– En anledning så god som någon att fiska försiktigt, konstaterar reporter Sara Sällström.

I programmet hörs även professor i funktionsgenomik Leif Andersson vid Uppsala universitet, berätta om att Östersjöns sill består av flera olika delbestånd med olika genetiska anpassningar.

Hör hela avsnittet "Räknefel ledde till överfiske av sill – nu vässas metoderna" i Vetenskapsradion på djupet, 19/4 2022