Stockholms universitet

RJ beviljat medel för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (2022–2023)

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 1 304 000, kronor för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) med mer material. LMNL är en unik lexikografisk resurs över Nordens medeltida lagspråk, och ett viktigt hjälpmedel för att internationalisera forskningen om Nordens medeltida lagar och rättshistoria. LMNL kommer framöver att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.

En karta över ett medletida Skandinavien.
En karta över ett medeltida Skandinavien. Hämtad från dhi.ac.uk/lmnl.

Ordboken redovisar engelska ekvivalenter till juridiskt-kulturellt relevanta termer på de olika nordiska språken samt förklarar många av dessa ords användning. LMNL finns i digital version, som tryckt bok och e-bok via Open Book Publishers samt fritt sökbar och nedladdningsbar PDF online via The University of Sheffield.

Open Book Publishers: A Lexicon of Medieval Nordic Law

The University of Sheffield: A Lexicon of Medieval Nordic Law

 

LMNL kommer att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar

De skandinaviska länderna är representerade i ordboken genom sina äldsta lagar, landskapslagarna, och motsvarande, och Island är av historiska skäl representerat av landslag. Nu vidareutvecklas LMNL till att omfatta medeltida lagspråk generellt, och återstående fornsvenska landslagar och stadslagar samt den norska landslagen och den danska stadslagen läggs till. Således kommer LMNL att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.

Målsättningen är att ge en helhetsbild av det juridiska språket i det medeltida Norden vilket öppnar för nordisk såväl som internationell forskning att studera nordiskt medeltida lagspråk, rättslig kultur och medeltida nordiskt samhälle generellt

 

Projektledare

Databasen drivs av The Digital Humanities Institute, The University of Sheffield, Storbritannien.

Ulrika Djärv, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet [länk kommer] och

Jeffrey Love, The Faculty of Industrial Design Engineering, Delft University of Technology, Nederländerna.

 

Projektperiod

1 januari 2022 – 31 december 2023.

 

Projektmedel

SEK 1 304 000,00

 

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond

 

Läs mer om LMNL

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad. Även som e-bok och print on demand (2020)