Stockholms universitet logo, länk till startsida

Se föreläsningar om Östersjöfiskets historiska utveckling

Under en heldag den 24 november 2021, arrangerad av Havsmiljöinstitutet och Stockholms universitets Östersjöcentrum, träffades några av Sveriges fiske- och strömmingsforskare för att diskutera ett historiskt perspektiv på fiske och fiskbestånd längs ostkusten. Nu kan du se filmer från de föreläsningar som gavs under seminariet!

Foto: Länsmuseet Gävleborg

När började man fiska strömming och torsk längs med ostkusten och vilken roll spelade fisket för utveckling av handel, städer och för livsmedelsförsörjning? Hur ser fiskets historia ut i relation till den situation vi har idag, med vikande populationer av både torsk och strömming?

Fördjupa dig i Östersjöfiskets utveckling och fiskeribiologins framväxt, se föreläsningarna från seminariet "Östersjöfiskets historiska utveckling".

 

Sill. Foto: Uwe Kils /Wikimedia Commons.

Peter Norman, forskare i arkeologi: Utskärsfiskets tillkomst och första utveckling

Henrik Svedäng, docent i limnologi: Fiskeriernas utveckling i Stockholms skärgård under 1800-talet

Sture Hansson, professor emeritus i marin ekologi: Strömmingens potentiella betydelse för fisk- och fågelproduktion längs kusten

Per Hallén, forskare i ekonomisk historia: Genombrottet för ånga och motorer inom det svenska fisket

Gunnar Aneer, docent i marin ekologi: Reflektioner över svensk fiskeribilologi från slutet på 1800-talet till idag med sill/strömming i fokus

Leif Andersson, Professor i funktionsgenomik: Helgenomsekvensering avslöjar den genetiska bakgrunden för lokal anpassning hos sill och strömming