Stockholms universitet

Swell – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska

I augusti lanserades SweLL (Swedish Learner Language Infrastructure) – en ny digital textkorpus på Språkbanken med inlärartexter på svenska.

SweLL-korpusen är en ny annoterad digital korpus med texter skrivna av vuxna inlärare av svenska. Texterna har manuellt pseudonymiserats, normaliserats och korr-annoterats. Dessutom har olika digitala verktyg utvecklats för att stödja hanteringen av arbetsprocessen, speciellt möjligheten att arbeta med källtexter och måltexter parallellt i verktyget Svala.

Projektet har främst finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer på vår engelska sida:

The SweLL corpus with essays written by adult learners of Swedish as a second language

Student ovanifrån som skriver på laptop. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling