Stockholms universitet logo, länk till startsida

Unga vuxna i Dalen - framtidsplaner, drömmar och livsvillkor

Medias rapportering om kriminalitet sätter ofta utsatta förorter i centrum. Dalen är en förort som media fokuserat på inte minst i samband med mordet på rapparen Einar. Men vilka är ungdomarna som bor där? Hur ser de på sig själva? Vad har de för framtidsplaner och drömmar?

Illustration
Illustrationer: Annalena Sandgren

Forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet har intervjuat 18 kvinnor och män i åldern 18-25 år i Dalen, en ålder då många livsavgörande beslut sker, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta och skaffa familj. Studien är en del av ett forskningsprojekt om unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden. En liknande studie har genomförts i Långshyttan, Dalarna.

–För många unga i Dalen handlar livskarriär om att få ett bra jobb och en bra ekonomi. För andra om att göra skillnad i världen. För ytterligare andra att kan det handla om klara sig på rätt sida och att inte hamna snett, en balansakt som inte är helt lätt att hantera, säger professor Camilla Thunborg, projektledare.

 

 

Resultat 

Utifrån de ungas berättelser växte sju identitetstyper fram som speglar skillnader i livsvillkor och tillhörighet till Dalen: De inbodda, återvändarna, de rörliga, kosmopoliterna, hemmasittarna, de fastlåsta och de rotlösa. 

Många ser utbildning som en del av sin livskarriär. De tror att utbildning gör skillnad men oroar sig för att sakna rätt sociala nätverk. Att lära sig navigera mellan sociala och kulturella världar och passera nya gränser ses som en potential för framtiden. 

De flesta trivs och kan tänka sig att flytta tillbaka till Dalen då de skaffar familj, men innan dess vill de upptäcka nya platser. De är dock oroliga för att Dalen ska bli gentifierad och den kulturella miljön gå förlorad.

För att främja livskarriärer krävs bättre skolor och minskad kriminalitet och otrygghet. De som hamnar på ’fel sida’ gör det redan vid 10 års ålder. Det krävs därmed ett tydligare samarbete och tillit mellan olika aktörer som skola, socialtjänst fritidsgård och föräldrar. Föreningsliv, musikliv och idrott framhålls också som viktigt för att motverka felsteg.

Unga vuxna i Dalen - sammanfattning av resultat (222 Kb)

 

 

 

Presentation på torget i Dalen

Lördag 21 maj 14.00 presenteras projektet för de boende i Dalen och andra intresserade på Vårfesten, Dalens Torg. Arrangör: enskededalen.org

 

 

Om forskningsprojektet

Studien i Dalen ingår ett större forskningsprojekt vid institutionen för pedagogik och didaktik: ”Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden”. Syftet med projektet är att utforska unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i områden som ses som kulturellt och ekonomiskt utsatta i såväl glesbygdsområden som förorter.

Läs mer om projektet Fickor av (o)jämlikhet

Kontakt

Camilla Thunborg
Agnieszka Bron
Ali Osman