Stockholms universitet

Östersjöns hus på Skansen

Skansen nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, invigdes våren 2019. Stockholms universitets samarbete med dem ger en fantastisk plattform för att nå ut med vår breda vetenskapliga kunskap om Östersjön och om de marina utbildningar vi har. Det är också en fantastisk arena för möten med skolelever, lärare, journalister och andra grupper.

 

Ett samarbete

Projektet med Östersjöns Hus är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet.

Det här är en viktig arena för nå ut brett med forskningsresultat.

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding

 

En resurs för universitetet

Målet med Baltic Sea Science Center är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass, ge besökarna en inblick i hur Östersjön ser ut under ytan – och en insikt i vad vi kan göra åt de problem som finns.

Här finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium, med stora möjligheter att hålla öppna föreläsningar, göra tillfälliga utställningar och nå ungdomar och lärare på skolbesök. Laboratoriet som de förbokade klasserna har tillgång till har en makalös utsikt över vattnet. 

 

En resurs för skolorna

Det här är den största framtidssatsning som Skansen någonsin gjort. Vi vill vara Sveriges största gröna klassrum, inte bara ett utflyktsmål. 

Skansenchefen Johan Brattmyhr

 

Mer information på Östersjöcentrums hemsida

Prenumerera på Skansens skolbrev

 

Kontakt

Skansen

E-post: bokning@skansen.se

Tel: 08-442 82 00

På denna sida