Kontakt

Vi är Stockholms universitets Östersjöcentrum

Hos oss arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer som, i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare, ska öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Dessutom erbjuder vi attraktiva resurser för framgångsrik marin forskning, utbildning och miljöövervakning i Egentliga Östersjön.

Vår verksamhet leds av föreståndaren Tina Elfwing, vetenskaplige ledaren Christoph Humborg och arbetsledaren för BNI, Bo Gustafsson. En styrelse som består av ledamöter från universitetet samt externa representanter ska delta i verksamhetsplanering och ta långsiktiga beslut av strategisk betydelse.

Askö Laboratory in numbers

Askölaboratoriet

Askölaboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och ligger ca 80 km söder om Stockholm i Trosa Skärgård. Här arbetar sju personer med transporter, provtagning till havs, bokningar, underhåll och mycket mer.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Postadress
Stockholms universitets
Östersjöcentrum
106 91 Stockholm

Besöksadress
Stockholms universitet
Campus Frescati
Svante Arrhenius väg 20 F
plan 5 till vänster

Faktureringsadress
referens 484
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer: 202100-3062