Profiles

Sara Planting-Bergloo

Sara Planting-Bergloo

Forskarstuderande

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 93
E-post sara.planting.bergloo@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E276
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag ingår sedan hösten 2017 i den ämnesdidaktiska forskarskolan, ÄDFo, ett samarbete mellan Stockholms universitet och olika skolhuvudmän. Min forskningsinriktning är gymnasiets och högstadiets naturvetenskapliga sex- och samlevnadsundervisning och jag handleds av Auli Arvola Orlander och Britt Jakobson. 

Jag ingår i forskargruppen ämnesdidaktik med post-teori samt det ämnesdidaktiska nätverket Stockholm Teaching and Learning Studies, STLS, där jag koordinerar FoU och Ram-projekt med deltagande lärare ifrån såväl grundskolans tidiga år till gymnasiet i nätverket för naturvetenskap och teknik.

 

 

 

Senast uppdaterad: 16 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa