Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sara Planting-BerglooForskarstuderande

Om mig

Jag är sedan hösten 2017 doktorand i den ämnesdidaktiska forskarskolan, ÄDFo, ett samarbete mellan Stockholms universitet och olika skolhuvudmän. Mitt doktorandprojekt handlar om gymnasiets och högstadiets naturvetenskapliga sexualundervisning och mina handledare är Auli Arvola Orlander och Britt Jakobson. 

Som en del av min tjänst koordinerar jag FoU och Ram-projekt inom samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies, STLS i nätverket för naturvetenskap och teknik.

Jag ingår även i forskargruppen som driver det VR-finansierade projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola, i forskargruppen ämnesdidaktik med post-teori samt ett utbildningsvetenskapligt nätverk för sexualitet och relationer (UnSeR). 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Challenging ‘the elephant in the room’: the becomings of pornography education in Swedish secondary school

  2022. Sara Planting-Bergloo, Auli Arvola Orlander. Sex Education

  Artikel

  This study was conducted among a group of Swedish teachers and a class of 14–15-year-old students and explored pornography education as part of secondary school sexuality education. Data were generated using mixed methods including teacher-researcher meetings, participant observation in class, student interviews, and teacher evaluation meetings, and were documented in the form of audio-recordings and notes. Donna Haraway’s work on string figuring was used to trace the threads constituting pornography education. A four-threaded string figure materialised how Swedish schools’ gender equality stance could provide a sound foundation for engaging with pornographic material. However, a gender-neutral approach to teaching frustrated these aims. The figure also foregrounded how normative societal debate makes it troublesome to acknowledge other than negative perspectives in teaching, problematised the engagement of students and a focus on pornography. Finally, the figure showed a discrepancy between the curriculum’s overall aim and the goals of subject-specific syllabi, making it troublesome to link the topic of pornography to specific school subjects. In summary, pornography education came into being as a complex figure in relation to adolescent sexuality and the school’s mission to provide a form of sexuality education that both problematises gendered sexual scripts and dominant norms with regards to pornography.

  Läs mer om Challenging ‘the elephant in the room’
 • Sexualitet och relationer

  2021. Simon Ceder (et al.).

  Bok

  Kunskapsområdet sexualitet och relationer skapar engagemang, både i skolan och i samhället. Det är också ett område som ständigt är aktuellt – inte minst då både skola och lärarutbildningar har fått stärkta mål. Denna bok syftar till att stödja lärarna i detta uppdrag.

  Boken beskriver sexualitet och relationer i ett samhälleligt sammanhang och kunskapsområdets historiska utveckling fram till nutid. Dessutom diskuteras både skolövergripande och mer undervisningsnära aspekter samt hur sexualitet och relationer ingår i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag. Med utgångspunkt i didaktiska frågor om vad, hur och varför undersöks hur kunskapsområdet kan behandlas i den praktiska undervisningen och hur utmaningar kan bemötas. Vidare betonas hur samarbete mellan lärare, elever, elevhälsa och skolledning kan bidra till ett produktivt utforskande av kunskapsområdet.

  Boken riktar sig främst till lärarstudenter men också till verksamma lärare och skolledare inom samtliga årskurser men med tyngdpunkt på grundskolans senare år

  Läs mer om Sexualitet och relationer

Visa alla publikationer av Sara Planting-Bergloo vid Stockholms universitet