Profiles

Sara Planting-Bergloo

Sara Planting-Bergloo

Forskarstuderande

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 93
E-post sara.planting.bergloo@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E276
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag blev hösten 2017 antagen till den ämnesdidaktiska forskarskolan, ÄDFo, ett samarbete mellan Stockholms universitet och kommuner i Stockholmsregionen. Mina forskarstudier har inriktning mot genus/etnicitet och mina handledare är Auli Arvola Orlander, Britt Jakobson och Zeynep Ünsal. 

Jag lade i februari 2018 fram min forskningsplan med titeln Teaching and learning science in multicultural classrooms. A study in upper secondary school.

Jag ingår i forskargruppen ämnesdidaktik med post-teori samt det ämnesdidaktiska nätverket, STLS, som koordinerar och stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt i naturvetenskap och teknik från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa